سرویس های پیامکی شرکت همراهان

ردیف نام سرویس تعریف سرویس سرشماره کد فعالسازی
1 پشت پرده مهاجرت در این سرویس اطلاعات جامعی در باره مقدمات، شرایط و اقدامات لازم جهت مهاجرت و رویداد های احتمالی مرتبط با آن ارائه شده است 205039 250
2 پشت پرده طالع بینی در این سرویس در مورد اینکه آیا فال و فالگیری حقیقت دارد یا نه و بررسی فرهنگی و دینی این موضوع از زوایای مختلف پرداخته است 205039 777
3 دعاهای سریع الاجابه در این سرویس به موضوع دعا، شرایط استجابت و دعاهای خاص برای نیت های خاص پرداخته است 205039 444
4 کلک های آشپزی مادربزرگ در این سرویس ریزه کاری ها و نکته های مهم برای آشپزی بهتر آموزش داده می شود 205039 123
5 خوش گذرونی در این سرویس به سفر و گردشگری و نکاتی که برای یک سفر باکیفیت موثر است پرداخته می شود 205039 222
6 فیلم کده این سرویس به معرفی فیلم های برتر ایران و جهان می پردازد 205039 100
7 دختران آخرالزمان در این سرویس به نقد سبک زندگی در شرایط معاصر که منجر به ایجاد آسیب های اجتماعی شده است می پردازد 205039 300
8 خواب عمیق در این سرویس به نقد سبک زندگی فعلی و ارائه راهکارهایی جهت تجربه یک خواب باکیفیت می پردازد 205126 130
9 حفاظت شخصی در این سرویس راهکارهایی برای حفظ امنیت شخصی ارائه می کند 205126 280
10 زندگی هفت ستاره در این سرویس به معرفی اتفاقات زندگی لاکچری و شرایط تجربه هرکدام از آنها می پردازد 205126 450
11 روده بر در این سرویس جوک های خواندنی ارائه شده است 205126 555
12 راز زندگی موفق در این سرویس مطالبی انگیزشی و راهکارهایی برای رسیدن به موفقیت ارائه شده است 205126 610
13 تربیت فرزند این سرویس نکاتی طلایی برای تربیت فرزند ارائه می کند 205126 620
14 طنز فرهنگی این سرویس با نگاهی طنز به نقد رفتارهای فرهنگی حاکم بر جامعه می پردازد 205126 630
15 معجزه صلوات در این سرویس به آداب و شرایط و اثرات صلوات بر پیامبر (ص) پرداخته است 205126 640
16 معجزه شکرگزاری در این سرویس برای ایجاد نگاه شکرگزارانه به جهان هستی تلاش می کند و پیام هایی جهت شکرگزاری ارائه می کند 205126 650
17 مهارت زندگی در این سرویس مهارت هایی برای زندگی با کیفیت در شرایط گوناگون ارائه می شود 205126 660
18 پشت پرده جراحی های زیبایی در این سرویس به معرفی انواع عمل های جراحی و مقدمات و شرایط ان می پردازد 205126 670
19 طلا و جواهر در این سرویس آموزش هایی در مورد مفاهیم اولیه مرتبط با طلا و جواهر، محاسبه قیمت ها، تولید و ... ارائه می شود 205126 18
20 نیمه گمشده در این سرویس راهکارهایی جهت ارتباط موثرتر در دوره نامزدی و ازدواج ارائه می شود 205908 600
ردیف نام سرویس تعریف سرویس سرشماره کد فعالسازی
1 پشت پرده مهاجرت در این سرویس اطلاعات جامعی در باره مقدمات، شرایط و اقدامات لازم جهت مهاجرت و رویداد های احتمالی مرتبط با آن ارائه شده است 737996 1
2 پشت پرده طالع بینی در این سرویس در مورد اینکه آیا فال و فالگیری حقیقت دارد یا نه و بررسی فرهنگی و دینی این موضوع از زوایای مختلف پرداخته است 737991 1
3 دعاهای سریع الاجابه در این سرویس به موضوع دعا، شرایط استجابت و دعاهای خاص برای نیت های خاص پرداخته است 737993 1
4 کلک های آشپزی مادربزرگ در این سرویس ریزه کاری ها و نکته های مهم برای آشپزی بهتر آموزش داده می شود 737361 1
5 خوش گذرونی در این سرویس به سفر و گردشگری و نکاتی که برای یک سفر باکیفیت موثر است پرداخته می شود 737359 1
6 دیدنی ها این سرویس به معرفی فیلم های برتر ایران و جهان می پردازد 737994 1
7 جوانان آخرالزمان در این سرویس به نقد سبک زندگی در شرایط معاصر که منجر به ایجاد آسیب های اجتماعی شده است می پردازد 737437 1
8 حفاظت شخصی در این سرویس راهکارهایی برای حفظ امنیت شخصی ارائه می کند 737997 1
9 تربیت فرزند این سرویس نکاتی طلایی برای تربیت فرزند ارائه می کند 737364 1
10 فرهنگ سازی این سرویس با نگاهی طنز به نقد رفتارهای فرهنگی حاکم بر جامعه می پردازد 737969 1
11 معجزه صلوات در این سرویس به آداب و شرایط و اثرات صلوات بر پیامبر (ص) پرداخته است 737988 1
12 معجزه شکرگزاری در این سرویس برای ایجاد نگاه شکرگزارانه به جهان هستی تلاش می کند و پیام هایی جهت شکرگزاری ارائه می کند 737366 1
13 مهارت زندگی در این سرویس مهارت هایی برای زندگی با کیفیت در شرایط گوناگون ارائه می شود 737360 1
14 پشت پرده جراحی های زیبایی در این سرویس به معرفی انواع عمل های جراحی و مقدمات و شرایط ان می پردازد 737992 1
15 طلا و جواهر در این سرویس آموزش هایی در مورد مفاهیم اولیه مرتبط با طلا و جواهر، محاسبه قیمت ها، تولید و ... ارائه می شود 737353 1
16 استخاره در این سرویس تعریف استخاره، شرایط و روش آن توضیح داده می شود 737351 1
17 تعبیر خواب علمی در این سرویس به تعبیر خواب، شرایط خواب دارای تعبیر، و تعبیر هر یک از موضوعات از نگاه دینی و علمی پرداخته می شود 737363 1
18 الفبای خوانندگی در این سرویس مراحلی که یک علاقه مند به هنر خوانندگی باید طی کند تا به خواننده ای ممتاز تبدیل شود معرفی شده است 737968 1
19 تعبیرخواب این سرویس به تعریف خواب و رویا ، انواع آن و شرایط آن می پردازد 737987 1
20 راز به ارائه مطالبی انگیزشی و ارائه راهکارهایی جهت زندگی مثبت میپردازد 737899 1
21 خیانت چرا در این سرویس به تعریف خیانت بین همسران و شرایطی که منجر به خیانت می شود می پردازد 737436 1
22 اعجاز قرآن در این سرویس به معجزاتی که درون قرآن وجود دارد پرداخته و معرفی کرده است 737439 1
23 گفتگو با خدا در این سرویس مناجات هایی با پروردگار ارائه شده است 737352 1
24 ثروت آفرینی در این سرویس راهکارهایی برای کسب ثروت ارائه می شود 737438 1
25 استخاره در این سرویس به معرفی استخاره، شرایط و انواع آن پرداخته می شود 737362 1
26 ازدواج آسان در این سرویس به نکات با اهمیت در موضوع ازدواج و شرایط شکل گیری یک ازدواج ساده و موفق ارائه شده است 737365 1
27 سحر و جادو در این سرویس به چیستی سحر وجادو و مواجهه با آن با رویکرد دینی می پردازد 737315 1